15 aprilie 2010

Regulamentul campaniei de strângere de fonduri cu premii „Fă o fapta bună”

Regulamentul campaniei de strângere de fonduri cu premii
„Fă o fapta bună”


Sumele investite în dezvoltarea reţelelor de crimă organizată în scopul traficului de persoane sunt imense comparativ cu sumele investite în prevenirea şi combaterea fenomenului.
Programul “Nu e de vânzare – Alege pentru binele tău”, coordonat de Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, pentru mobilizarea comunităţii locale în lupta împotriva traficului de persoane, lansează campania de strângere de fonduri cu premii „Fă o faptă bună” . Banii obţinuţi prin intermediul campaniei vor fi destinaţi înfiinţării unui adăpost pentru victimele traficului de persoane în judeţul Cluj.
Pentru a motiva un număr cât mai mare de persoane să contribuie la strângerea de fonduri, Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, cu sprijinul mai multor donatori organizează o campanie cu premii. Fiecare donator va primii un bilet de înscriere la extragerea câştigătorilor. Biletele vor fi depuse într-o urnă transparentă.
Fiecare donator va primi în schimbul sumei donate un produs confecţionat de Fundaţia Raţiu pentru Democraţie cu sloganul campaniei „Fă o faptă bună”.

Organizator
Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, cu sediul în Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr 1, CUI 17079654

LOC DE DESFAŞURARE
Municipiul Turda, Jud. Cluj

CINE POATE PARTICIPA
Poate participa orice persoană fizică, care a completat datele pe talonul de tombola pus la dispoziţie la locul de desfăşurare, în perioada specificată.
La această campanie nu vor putea participa angajaţii Centrului de Informare Turistică şi a Centrului Raţiu pentru Democraţie şi nici rudele de gradul întâi ale acestora, decât în calitate de donatori direcţi, fără talon de participare.

PERIOADA DE DESFAŞURARE
Între 15 APRILIE -14 MAI 2010

PREMII
Premiile oferite constau în produse electronice şi bijuterii donate de persoane fizice în scopul strângerii de fonduri necesare pentru asistarea victimelor traficului de persoane exploatate sexual.
Premiile oferite:
- Servicii de cosmetica si coafor la salonul Venus în valoare de 100 Ron
- Camera web Sonya
- Ondulator păr Velform
- Ceas dama
- Portofel dama
Pot participa la campanie cei care donează o sumă minimă de 5 Ron pentru care vor primii produsul de artizanat ”Creionul împotriva traficului de persoane” şi un talon detaşat în acel moment din cotor de către organizatori.
Taloanele sunt înseriate, semnate şi au ştampila ”Centrul Raţiu pentru Democraţie”
Participanţii vor completa datele solicitate pe taloane. Talonul completat integral, se va introduce în urna transparentă special amenajată la locul de desfăşurare.
Pentru a fi valabile taloanele trebuie să fie completate integral şi corect. Taloanele fără ştampila ”Centrul Raţiu pentru Democraţie” , incomplete, ilizibile, cu ştersături sau cu date incorecte nu vor fi validate.
Taloanele care nu sunt originale (copii xerox) nu pot participa la concurs şi vor fi anulate
Taloanele completate corect se vor depune în urna specială cu cel puţin o oră înainte de începerea extragerii
Campania de strângere de fonduri cu premii „Fă o Faptă Bună” vizează totodată creşterea nivelului de conştientizare asupra amplorii fenomenului traficului de persoane în rândul tinerilor. În acest context, campania se va desfăşura în principal în şcolile, liceele din Municipiul Turda cu acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi cu participarea diferitelor cadre didactice.

La sfârşitul fiecărei zile de campanie, va fi întocmit un Proces Verbal cu sumele donate în fiecare şcoală. Procesele verbale vor fi semnate de un reprezentant al unităţii şcolare şi de coordonatorul campaniei.
Sumele obţinute în urma campaniei vor fi depuse în contul RO 05 BTRL 0510 1205 5483 6411 iar cheltuirea lor va fi făcută publică prin intermediul site-ului blogului www.nuedevanzare-alegepentrubineletau.blogspot.com

EXTRAGEREA CAŞTIGĂTORILOR
Se va face în data de 17 mai 2010, ora 15:00 la sediul Fundaţiei Raţiu pentru Democraţie Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr 1.
Extragerea se va face în prezenţa unei comisii formate din 3 reprezentanţi ai Fundaţiei Raţiu pentru Democraţie .
Extragerea se va face în ordine inversă valorii premiilor
Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic pentru a-şi ridica premiul
Numele câştigătorilor se vor publica pe blogul www.nuedevanzare-alegepentrubineletau.blogspot.com şi în presa locală.

ÎNMÂNAREA PREMIILOR
Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic în ziua extragerii specificându-se şi locul din care îşi pot ridica premiul
Pentru eliberarea premiilor este necesară prezentarea actului de identitate trecut în talon.
Dreptul de proprietate asupra premiului se va transfera de la Organizator la Câştigător în momentul confirmării în scris de către comisie a îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul regulament, la semnarea procesului verbal de predare- primire a bunului de către persoanele înscrise pe el şi predarea premiului. Aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ.
Persoana trebuie să se prezinte în maximum 20 de zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor extrageri, altfel va decădea din dreptul de a revendica bunul câştigat , tragerea la sorţi fiind invalidă cu efect retroactiv.
Organizatorul nu va răspunde în nici un fel dacă datele de identificare ale participantului sunt incomplete sau au fost completate incorect sau ilizibil.

ALTERNATIVE LA PREMII
În cadrul acestei acţiuni nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu prevederile legii privind protecţia datelor personale, informaţiile personale de identificare ale participanţilor vor fi colectate şi prelucrate de Fundaţia Raţiu pentru Democraţie în condiţiile legii.
Informaţiile vor fi utilizate numai pentru identificarea câştigătorilor şi popularizarea acestora.

ÎNCETAREA ACŢIUNII
Prezenta acţiune poate înceta înainte de termenul stabilit numai în cazul apariţiei unor evenimente ce constituie conform legii forţă majoră.

LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta acţiune se vor rezolva pe cale amiabilă sau de instanţele judecătoreşti competente la sediul Organizatorului

OBSERVAŢII
Organizatorul, Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, deţine toate drepturile de publicitate şi utilizare a informaţiilor şi imaginilor participanţilor la acesta acţiune şi a câştigătorilor.
Participanţii la această acţiune subscriu la respectarea regulilor din prezentul regulament prin completarea talonului şi introducerea lui în urna de colectare.
Fundaţia Raţiu pentru Democraţie nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele incomplete, deteriorate sau nedepuse la termenele stabilite prin prezentul regulament.
Prin completarea cupoanelor participanţii declară că au luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului Regulament şi sunt de acord cu acesta.
Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit participanţilor la locul de desfăşurare şi pe blogul www.nuedevanzare-alegepentrubineletau.blogspot.com


Fundaţia Raţiu pentru Democraţie
Manager program
Graţiela Angheluş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ne-au onorat cu prezenta